Tillkännagivande: Styrelsen för beställd primärvård, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för beställd primärvård

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-12

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-12

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Monica Runnquist

Senast uppdaterad: 2018-02-12 09:29