Tillkännagivande: Kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kommittén för mänskliga rättigheter

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Malmsten

Senast uppdaterad: 2018-02-07 14:40