Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-01-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-01-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Pernilla Thorvald

Senast uppdaterad: 2018-02-07 13:14