Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-01-10; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-01-10

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-10

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-01-10 15:52