Tillkännagivande: folkhälsokommittén, sammanträde 2018-02-02; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Folkhälsokommittén

Sammanträdesdatum

2018-02-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Ann-Sofie Mellqvist

Senast uppdaterad: 2018-02-05 10:02