Tillkännagivande: Styrelsen för Västarvet, sammanträde 2018-02-02; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Västarvet

Sammanträdesdatum

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

 Västarvet, Vänerparken 13, Vänersborg

Sekreterare

Katarina Jannesson

Senast uppdaterad: 2018-02-02 16:36