Tillkännagivande: Fastighetsnämnden, sammanträde 2018-01-31; omedelbar justering

Protokollet § 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Sandra Casperson

Senast uppdaterad: 2018-02-02 16:24