Tillkännagivande: regionutvecklingsnämnden, sammanträde 2018-02-01; omedelbar justering

Protokollet § 1 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Regionutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Vänersborg

Sekreterare

Kristin Löfgren

Senast uppdaterad: 2018-02-02 12:04