Tillkännagivande: Naturbruksstyrelsen, sammanträde 2018-02-01; omedelbar justering §1

Protokollet § 1 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 2, Vänersborg

Sekreterare

Anneli Ekh

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:28