Tillkännagivande: västra patientnämnden, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Västra patientnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-02-01 14:31