Tillkännagivande: västra patientnämnden, sammanträde 2018-02-01; omedelbar justering § 1

Protokollet § 1 är justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Västra patientnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-02-01 14:25