Tillkännagivande: nämnden för Hälsan och Stressmedicin, sammanträde 2018-01-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum

2018-01-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-01

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Helene Stolt

Senast uppdaterad: 2018-02-01 13:12