Tillkännagivande: norra patientnämnden, sammanträde 2018-01-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Norra patientnämnden 

Sammanträdesdatum

 2017-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-23

 

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45  Mariestad

 

Sekreterare

Else-Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2018-01-31 16:50