Tillkännagivande: nämnden för Hälsan och Stressmedicin, sammanträde 2018-01-26; omedelbar justering

Protokollet § 1 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Nämnden för hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum

 2018-01-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-29

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Helen Stolt

Senast uppdaterad: 2018-01-29 13:29