Exempelmall Tillkännagivande:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 

Sammanträdesdatum

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 

Datum då tillkännagivandet tas ned

 

Förvaringsplats för protokollet

 

Sekreterare

Namn

Senast uppdaterad: 2018-01-12 08:39