Tillkännagivande: Ägarutskottet, sammanträde 2024-05-14; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-17

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Mari Nilsson