Tillkännagivande: styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sammanträde 2024-04-26; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdatum

2024-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-04-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Anette Persson