Tillkännagivande: styrelsen för kulturutveckling, sammanträde 2024-05-17; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för kulturutveckling

Sammanträdesdatum

2024-05-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Emel Gerzic