Tillkännagivande: styrelsen för naturbruk, sammanträden 2024-05-20; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för naturbruk

Sammanträdesdatum

2024-05-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-23

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Anneli Ekh