Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungörelse: regionfullmäktige, sammanträde 2022-06-13--14

Publicerad: Uppdaterad:

Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde 2022-06-13--14

Föredragningslista

Sammanträde med regionfullmäktige den
13-14 juni 2022

Plats: Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund

Tid: Måndag 13 juni kl. 09:30
        Tisdag 14 juni kl. 09.30

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2018-05211
 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2022-00729
 3. Lönesatsning riktad mot sjukhusens dygnetruntvård
  Diarienummer RS 2022-02144
 4. Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland
  Diarienummer RS 2022-00967
 5. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
  Diarienummer RS 2022-00968
 6. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2022-02264
 7. Revisorskollegiets budgetäskande 2023
  Diarienummer RS 2022-00887
 8. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2022
  Diarienummer RS 2022-01303
 9. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri
  Diarienummer RS 2019-04694
 10. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027
  Diarienummer RS 2021-02780
 11. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2022-2026
  Diarienummer RS 2022-02072
 12. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2022-01739
 13. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027
  Diarienummer RS 2022-02275
 14. Anmälan av inkomna motioner
 15. Anmälningsärenden
 16. Valärenden
  - Valberedningens förslag till beslut

Information kl 13.00

A. Revisorernas ramplanering 2022

 

Annika Tännström (M)
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-06-05 14:19