Tillkännagivande: styrelsen för naturbruk, sammanträde 2024-06-14; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för naturbruk

Sammanträdesdatum

2024-06-14

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-18

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Anneli Ekh