Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungörelse: regionfullmäktige, sammanträde 2022-11-29

Publicerad: Uppdaterad:

Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde 2022-11-29

Föredragningslista

Sammanträde med regionfullmäktige den
29 november 2022

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Tid: Kl. 09:30 -

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelse av nyvald i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2022-04340
 2. Frågestund
 3. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2022
  Diarienummer RS 2022-02776
 4. Fastställande av budget 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2022-02264
 5. Ägarbidrag 2022 kommunalförbundet Svensk Luftambulans - förändrad fördelning av kostnader mellan medlemmar
  Diarienummer RS 2021-03940
 6. Ägarbidrag 2023 för Svensk Luftambulans
  Diarienummer RS 2022-04655
 7. Budget och verksamhetsplan 2023 för Svensk Luftambulans
  Diarienummer RS 2022-05232
 8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19
  Diarienummer RS 2022-04762
 9. Avgift vid besök på grund av vård och spårsökning vid sexuella övergrepp
  Diarienummer RS 2022-05420
 10. Förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023-2027
  Diarienummer RS 2022-04772
 11. Åtgärder för minskad energianvändning inom Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2022-05126
 12. Västra Götalandsregionens regler för partistöd
  Diarienummer RS 2022-04534
 13. Utbetalning av partistöd för 2023
  Diarienummer RS 2022-04534
 14. Reglementen för nämnder och styrelser 2023 - 2026 samt justering av tidigare beslut om politisk organisation
  Diarienummer RS 2022-04495
 15. Ersättare för föräldralediga förtroendevalda som genomför uppdrag på minst 40 procent av heltid
  Diarienummer RS 2022-05254
 16. Komplettering av arvodesbestämmelserna 2022-2026
  Diarienummer RS 2022-02072
 17. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka upplevd/reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser
  Diarienummer RS 2021-03318
 18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2021-06278
 19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2021-06280
 20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla
  Diarienummer RS 2022-00940
 21. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen
  Diarienummer RS 2022-01900
 22. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om Tillgängliggör vår region för fler!
  Diarienummer RS 2022-01903
 23. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil hörselteststation
  Diarienummer RS 2022-01909
 24. Motion av Magnus Harjapää med flera (SD) om förebyggande hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken
  Diarienummer RS 2022-01911
 25. Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga
  Diarienummer RS 2022-02648
 26. Anmälan av inkomna motioner
 27. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 2022-00684
 28. Valärenden
  - valberedningens förslag till val mandatperioden 2023-2026
    Diarienummer RS 2022-05249
  - valberedningens förslag avseende fyllnadsval

Information

 1. Utdelning av Pris för social hållbarhet med fokus folkhälsa och mänskliga rättigheter 2022
 2. Utdelning av parasportstipendium 2022

Renée Bengtsson (S)
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

 

Efter inledande formalia ajourneras sammanträdet för val av ombud till Sveriges Kommun och Regioners kongress 2023


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-11-21 21:25