Tillkännagivande: västra patientnämnden, sammanträde 2024-05-16; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

västra patientnämnden

Sammanträdesdatum

16 maj 2024

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-20

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Klara Bjurström