Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsaktiviteter

Här hittar du information om utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer. Det finns några platser öppna på samtliga av Utbildningsenhetens specialistkurser även för dig som är färdig specialist eller för dig som erfaren kliniker, dessa platser tillsätts i mån av plats. Ansökningsperioden för höstens kurser är 15 april - 15 maj och vårens kurser är 15 oktober  - 15 november. Längst ner på sidan har du möjlighet att skicka in förslag på nya kurser som du tycker att det finns behov av.

Startar Hösten 2023 

 • Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, specialist eller erfaren kliniker. Kursen innehåller sex kursdagar. 
 • Specialistkollegium (öppnas i Lärportalen)
  Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Specialistkollegium löper under tre år med två kollegiedagar per termin. Kollegiedagarna består av träffar med tilldelad grupp tillsammans med max åtta deltagare och specialistkollegiementor. Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistpositionen. Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter inom områdena; yrkesprofession, etik, juridik, likabehandling och evidens. Innehållsmässigt innebär detta ett forum för analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, metodutveckling, etiska och juridiska dilemman, och samverkan med andra professioner. 
 • Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod (öppnas i Lärportalen)
  Kursen utvecklar deltagarens teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och ger handledning och stöd i arbetet med det skriftliga specialistarbetet. Kursen är öppen att söka för psykologer under specialistutbildning. Syftet med kursen är att STP-psykologen under eller efter kursen ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. En viktig del av kursen består av handledning, både i grupp och enskilt. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen efter kursslut kan bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt.
 • Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande (öppnas i Lärportalen)

  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och bedöma trauma och traumarelaterad problematik. Verksamhetsnyttan utgörs av att patienter med traumarelaterad problematik upptäcks och behandlas i ett tidigt skede. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet. 

 • Utredningsmetodik vuxen (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs. Syftet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk utredning av vuxna med komplex problematik med utgångspunkt i patientens och verksamhetens möjligheter och resurser. I kursen tränas förmåga att genomföra testning och tolka testningsresultat samt utforma utlåtande och ge anpassad återkoppling. Kursdeltagaren ska under kursen arbeta med en pågående utredning inom sin verksamhet. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.
 • Utredningsmetodik barn (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs. Kursen utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole-/grundskoleålder (3-15 år). Kursens syfte är att ge deltagaren fördjupad förmåga att genomföra barnutredningar på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt, där verksamhetens uppdrag och mål balanseras med barnets/familjens specifika förutsättningar och ett aktivt barnperspektiv. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet

Vårt kursutbud

 • Introduktionskurs för STP-psykologer (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Introduktionskursen är öppen att söka för STP-psykologer (psykolog under specialistutbildning). Kursen ger en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen innehåller fem kursdagar och ett slutseminarium samt eget arbete med reflektionsuppgifter och skrivande av en essä. Nästa kursstart våren 2024.
 • Deliberate practice -avancerad målmedveten träning för kliniska specialistpsykologer (öppnas i  Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient. Nästa kursstart våren 2024.
 • Interpersonell psykoterapi Nivå B, 2 terminer
  IPT BKursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.

Under utveckling

 • Interpersonell psykoterapi Nivå C
 • Suicidologi

Långtidsplanering

I vår långtidsplanering kan du få en överblick över Utbildningsenhetens utbud och planerade kursstarter.

Långtidsplanering

Lämna förslag på nya kurser att utveckla

Vårt uppdrag är att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Vi utvecklar kontinuerligt kurser och tar gärna emot ditt förslag av en ny kurs som du ser att det finns behov av.

Lämna förslag på nya kurser att utveckla. Länken öppnas i Forms

Senast uppdaterad: 2023-02-07 10:59