Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev Juni

Juni 2020

Nu är juni här och förhoppningsvis så har vi en härlig om än ovanlig sommar framför oss. Den här våren blev tyvärr allt annat än förväntat. Vi har alla påverkats och många förändringar av verksamheten har fått göras.

Vår planering för hösten görs efter att läget och rekommendationerna tillåter att vi träffas på plats, men med beredskap för alternativa sätt att träffas. Om begränsningar kvarstår eller om rekommendationer på annat sätt förändras ställer vi om och meddelar berörda deltagare. Vi kommer att undvika ändringar av fastställda datum, däremot måste alla vara öppna för förändringar av format, tid och plats.

Hoppas ni får en fin sommar och att vi ses och hörs till hösten!
Ta hand om er!

PTP-verksamheten


PTP-programmet har under våren ställt om till digitala möten men till hösten hoppas vi kunna ses på Campus.
Varje termin finns det möjlighet att ansöka om att ta del av 20 delfinansierade PTP-tjänster. Intresseanmälan för VT21 är öppen till och med 30 september.

Intresseanmälan delfinansierad PTP-tjänst VT21 

Kommande PTP-dagar

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU


Höstens psykologstudenter kommer ut i verksamheten 21 september.
Kompetensrådet för psykologer har tagit fram en VFU-plan som bygger på de moment som är fastställda i kursplanen och avsedd att vara ett stöd till handledare inför den lokala planeringen av praktikperioden.

VFU-plan

Specialistutbildning


Det finns några restplatser kvar till höstens kursstarter. En av höstens kurser, Affektfokuserad psykodynamisk terapi har en kortare förlängd ansökningstid, sista dag är den 16 juni. På de två andra kurserna sker löpande antagning till restplatserna och stänger när kursen är full, dock senast två veckor innan kursstart.

Utveckling av Specialistutbildningen

Som en del av er vet håller Sveriges Psykologförbund på att utveckla och förändra hela specialistutbildningen med nya lärandemål för varje specialitet och ny Introduktionskurs och Specialistkollegium. I samband med detta arbete har Västra Götalandsregionen och Sveriges Psykologförbund kommit överens om att Utbildningsenheten kan fortsätta ge Specialistkollegier och Introkurs i egen regi 2021 utifrån förbundets omarbetade lärandemål. VGR kommer också att bli inbjudna till en referensgrupp som ska stötta Psykologförbundet i den fortsatta utvecklingen av specialistutbildningen.

Det yrkeslivslånga lärandet


Första onsdagen varje månad så bjuder vi in till vår seminarieserie. På grund av Covid-19 har vi fått flytta fram ett par av vårens seminarier som istället kommer att vara i september respektive november tillsammans med två efterfrågade ämnen i ny tappning från första omgången i seminarieserien.

  • 2 september Plats; Södra Älvsborgssjukhus, Borås. ”OCD – vad kan vi göra i öppenvård och på specialistmottagning”- Lisa Norlin, BUP DSBUS, SU och David Lopes OCD-mottagning SÄS. Anmälan Borås 2020-09-02
  • 7 oktober – Plats; Stationshuset konferens, Göteborg. ”Psykofarmaka och psykologisk behandling” – Denada Aiff, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anmälan Göteborg 2020-10-07
  • 4 november – Plats; Stationshuset konferens, Göteborg. ”Självomhändertagande för psykologer”- work-shop med Tina Camitz, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anmälan Göteborg 2020-11-04
  • 2 december – Plats; Stationshuset konferens, Göteborg.  ”Etik och prioriteringar” – Sara Widin Dahlström och Cecilia Lundmark, Etiskt forum, Kvalitetsstrategiska avdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anmälan Göteborg 2020-12-02

Möte för specialistmentorer

På förmiddagen den 7 oktober bjuder vi in till ett möte för specialistmentorer, både du som är ny i din roll och du som varit specialistmentor ett tag är välkommen. Syftet med mötet är att lära av varandra och tillsammans utveckla specialistmentorsrollen i Västra Götalandsregionen.

Anmälan Göteborg 7 oktober

Senast uppdaterad: 2020-06-05 10:55