Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kognitiva funktioner vid UMS

Om kognitiva nedsättningar - Intervju med psykolog Susanne Ellbin

Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom. Det är långvarigt och ett av de största hindren vid arbetsåtergång. Därför är det viktigt att kartlägga typ av svårigheter, dvs vilka funktioner som är påverkade, men även hitta instrument för att utreda och metoder för att rehabilitera.

Publicerad forskning om kognitiva funktioner vid UMS

Utmattning kan ha negativa effekter under lång tid i form av kognitiva problem och trötthet. Det gör det extra angeläget att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa. Detta är några av slutsatserna i en uppföljning av kognitiva besvär hos patienter 7-12 år efter behandling för utmattningssyndrom (UMS).

Kognitiva besvär - en långtidsuppföljning vid UMS, 2021

Syftet med denna studie var att undersöka kognitiv funktion och hjärnaktivering hos patienter med UMS och jämföra resultaten med friska kontroller. Patienter med UMS visade avvikande hjärnaktivering redan från början, med lägre aktivitet i pannlobsbarken när de genomförde komplexa uppgifter jämfört med friska kontroller, men högre aktivering när de genomförde uppgifter som krävde att man arbetade med högre tempo. Hjärnaktiviteten påverkades däremot inte av den 2,5 h långa testperioden. Patienterna rapporterade genomgående mer trötthet än de friska och presterade sämre på test som mäter mental kontroll.

Kognitiv funktion och hjärnaktivitet, 2020

Forskare från olika länder och vetenskapsområden går ihop och lyfter kognitiv medicin som ett nytt forskningsfält. På grund av en åldrande befolkning, ökade kompetenskrav i ett snabbt föränderligt samhälle och negativa livsstilsfaktorer har symptom relaterade till hjärnans kognitiva förmågor blivit allt mer framträdande och bidrar till utvecklingen av kognitiva nedsättningar. Nu vill forskarna öka kunskapen inom området. Läs mer i nya översikten.

Cognitive medicine – a new approach in health care science, 2018

Ett enklare instrument för att undersöka kognitivt status behövs och har efterfrågats av primärvård och företagshälsovård. I denna studie testade vi ett enkelt screeninginstrument och fann att det fångade samma nedsättningar som visats i tidigare studier med mer omfattande neuropsykologiska testinstrument.

Enkelt test för screening av kognitiv funktion, 2017

Patienter med tidigare UMS har fortfarande kognitiva nedsättningar tre år efter att de blev sjuka i utmattning. Patienterna har sämre minne, uppmärksamhet och är långsammare när det gäller att bearbeta information. Hälften av patienterna uppgav också att de fortfarande hade psykiska problem.

Fortfarande inte kognitivt återställd efter tre år, 2017

Patienter med UMS anstränger sig för att upprätthålla förmågan att prestera i kognitivt krävande uppgifter, men det kostar betydligt mer energi än hos friska individer. Förmågan påverkas inte av störande bakgrundsljud, men kostar mer i mental energi.

Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud, 2017

Patienter med utmattningssyndrom har en försämrad förmåga att tänka snabbt och bibehålla uppmärksamhet. Komplexa exekutiva funktioner där både snabbhet och uppmärksamhet krävs är avsevärt försämrade.

Kognitiv nedsättning, 2013

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-05-08 15:09