Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk ohälsa och suicid

Publicerad: Uppdaterad:

Forskningsstudier visar på ett samband mellan psykosociala arbetsförhållanden och risk för suicid. Vården behöver bli bättre på att ställa frågor om arbetet och arbetsgivaren måste involveras i rehabilitering för arbetsåtergång.  Organisatoriska åtgärder på arbetet bör vara en del i det förebyggande arbetet mot suicid.

Runt 1500 människor tar sitt liv varje år och många fler försöker. Suicidprevention angår oss alla. Med gemensamma krafter kan vi minska den siffran genom att tillsammans förebygga självmord. Vid den nationella suicidkonferensen i Göteborg i september presenterade Kristina Glise tillsammans med Ingibjörg Jonsdottir aktuell forskning från ISM om utmattningssyndrom och de stressorer som kan ligga bakom sjukdomsutvecklingen, både arbetsrelaterade och privata.

Sammanfattning

  • Förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan
  • Flera olika faktorer på arbetet är starkt relaterade till ökad risk för suicid
  • Vid psykisk ohälsa måste vården bli bättre på att ställa frågor om förhållanden på arbetet, och arbetsgivaren bör involveras i rehabiliteringen för att påverka återgång i arbete vid sjukskrivning
  • Utmattningssyndrom kan vara en mycket allvarlig sjukdom, och förhållanden på arbetsplatsen i kombination med privata stressorer är i majoriteten av fallen orsak till uppkomsten
  • Organisatoriska åtgärder på arbetet bör vara del av det förebyggande arbetet mot suicid

Åhörarkopior på Kristina Glises presentation

Fler presentationer från föreläsningar, suicidprevention2017.se

Publicerad: