Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ogynnsam exponering i arbetslivet leder till värk i kroppen

Publicerad: Uppdaterad:
Trött sjuksköterska vilar huvudet i handen

En ny studie har undersökt betydelsen av ergonomiska, psykosociala och individuella faktorer för uppkomsten av värk och smärta i specifika muskelgrupper hos kvinnor. Deras totala antal smärtområden har också undersökts och följts upp.

Deltagarna arbetade som sjuksköterskor, ultraljudsassistenter och lärare. Studien visar att en sammantaget ogynnsam ergonomisk och psykosocial exponering var kopplat till hög förekomst av smärta och symtom från många olika lokalisationer vid uppföljningen. Den största riskfaktorn för att utveckla det vi kallar för ”multisite pain” var dock att man hade hög förekomst av smärta redan vid baslinjemätningen. Exponering för ogynnsam ergonomisk belastning hade stark koppling till smärta/symptom framförallt nacke, händer och fötter. Ogynnsamma faktorer i den psykosociala miljön var starkt kopplat till ökad förekomst av smärta/symtom från nacke och axlar. Personliga faktorer samt levnadsvanor hade generellt mindre betydelse.

En överväldigande majoritet av kvinnorna inom de undersökta yrkena hade smärta/symtom från muskler och leder där både fysiska och psykosociala ogynnsamma exponeringar bidrog till den höga förekomsten. Resultaten visar på behovet av förebyggande åtgärder riktat mot samtliga nivåer ( individ-, organisations- och samhällsnivå) för att på sikt kunna minska förekomsten av arbetsrelaterade symtom från muskler och leder.

Läs mer om studien The impact of occupational and personal factors on musculoskeletal pain - a cohort study of female nurses, sonographers and teachers

Svensk kort sammanfattning av ovan studie hittar du här Ergonomiska och psykosociala faktorer i arbetet

Publicerad: