Nytt nummer av Arbetslust

I senaste numret av Arbetslust kan du bland annat läsa om hur ISM tillsammans med FHV ger stöd i arbetet med Nya Regionens Hus och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Hur blev det när VGR satte ned foten och sa att ingen chef skulle ha mer än 35 medarbetare? Vad sa utvärderingen och läs om hur det blev på en arbetsplats inom ambulanssjukvården. Tidningen är full av goda exempel på hur man kan arbeta för en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas.

Matlust

Röda tråden slingrar sig runt kök – ett stort och ett litet – mat, lust och svinn. Här kommer några axplock från tidningen.

Tankar om

vikten av att få och ge feedback till varandra i arbetslivet … och i livet. Tankar från en ung medarbetare, som även fungerar som rådgivare.

Ombyggt kök och annat matnyttigt.

Läs om ombyggnaden av köket på Sahlgrenska och hur det är att arbeta där idag. En annan artikel handlar om kampen mot matsvinnet och en tredje om personalmat på entrepenad. Mat och arbetsmiljö har många aspekter.

Närvarande chef ändrade allt

Hur blev det när VGR satte ned foten och sa att ingen chef skulle ha mer än 35 medarbetare? Vad sa utvärderingen och läs om hur det blev på en arbetsplats inom ambulanssjukvården.

Hälsan och Stressmedicin stödresurs för Nya Regionens Hus

Läs om hur förändringsarbetet pågår och vad ISM och FHV kan och vill skicka med i det arbetet.

Arbetslust 2019-1

Senast uppdaterad: 2019-03-05 13:51