Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel på arbetsmiljösatsningar

Publicerad:
Tidningen Arbetslust nr 1 2020

I senaste numret av tidningen Arbetslust kan du bland annat läsa om hur Habilitering & Hälsa arbetar systematiskt och långsiktigt för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö - ett arbete som nu börjar ge resultat.

Det gröna fälten breder ut sig

Rubriken syftar på att Habilitering & Hälsa förbättrade sina resultat rejält i senaste medarbetarenkät, men också att man medvetet fokuserar de det hälsofrämjande perspektivet. Man har liksom övriga VGR förändrat till färre medarbetare per chef, men också att klargöra ansvar och befogenheter samt ge möjlighet till ett närvarande ledarskap genom att se över och ta bort "onödiga möten". Med hjälp av Arbetsmiljösatsningen och den interna företagshälsovården har man fortlöpande arbetat med hälsofrämjande chefs- och medarbetarskap med olika teman. Läs mer i artikeln om det systematiska arbetsmiljöarbetet med hälsofrämjande i fokus.

Läs också 

  • Tankar om att lyssna till medarbetarna, från en psykolog på företagshälsovården
  • Lyssna och ta oss på allvar! Smärtpatienter hjälper personalen till bättre bemötande
  • Plus och minus ett halvår senare. Så tycker medarbetarna i Regionens Hus i Göteborg
  • Så arbetar man med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
  • Politiker vill fortsätta satsningen på bättre arbetsmiljö i VGR

Läs hela tidningen Arbetslust 2020-1 

Publicerad: