Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

25 april

Aktivitetsbaserat kontor - vad säger forskningen, var temat på nätverksträffen. Annemarie Hultberg ISM har gjort en sammanställning över vad forskningen säger om aktivitetsbaserat utifrån hälsa, arbetsmiljö och produktivitet och presenterade denna. Linda Rolfö, forskare på KTH och nu processledare för aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt på Scania i Södertälje redogjorde för sin forskning om det aktivitetsbaserade kontoret och dess processer.

Nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen

Annemarie Hultberg ISM, inledde med att berätta om det pågående förändringsarbetet inom Västra Götalandsregionen. Innan sommaren kommer 2000 medarbetare att ha flyttat in i nya lokaler med ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) i Skövde och Göteborg. ISM och den interna företagshälsovården är med som stöd, vilket är skälet till den forskningssammanställning som ISM gjort om ABW, för att lära av andras misstag helt enkelt.

Bra eller dåligt - det beror på

Det är många faktorer som spelar in, men OM miljön är anpassad efter de uppgifter som skall utföras DVS tillräcklig yta, planlösning, design som fredar tysta zoner OCH att medarbetarna utnyttjar kontorets olika möjligheter, då är medarbetarna i större utsträckning nöjda med att arbeta aktivitetsbaserat.

Aktivitetsbaserat arbetssätt är en stark trend

Linda Rolfö, KTH presenterade resultat från en rad studier av hur man flyttat från andra kontorsmiljöer till aktivitetsbaserat. Motivet för det är viktigt, menade Linda. Ofta är det trenden som styr beslutsfattare.  Man vill ju inte ligga efter, utan vill framstå som en modern arbetsplats för att kunna attrahera nya medarbetare. Om syftet bara är att spara pengar är medarbetarna inte lika positiva, mot att syftet är mera visionärt, som att förbättra arbetsmiljön i stort.

Förändring och flexibilitet

Det finns undersökningar som visar att 47 procent av medarbetarna uppger sig vara mer effektiva på annan plats än kontoret! Det kan i sig vara ett skäl till att tänka nytt. Man kan även behöva se nytt på frågan om produktivitet. Hur man ser på prestation i organisationen idag? Vad har jag bidragit till och tagit del av från andra? Att bara se till den egna prestationen räcker dåligt, när vi bygger på samarbete och gemensamma kreativa lösningar.

Hierarkier suddas ut och ledarskapet förändras

Hierarkier suddas ut i ABW-miljö. Det kan vara ett skäl till att ABW-kontor är vanligast i Skandinavien, Nederländerna och Australien. Det behövs mer av självledarskap och även ledarskapet förändras. Som chef behöver man vara ledare för många fler än sin lilla grupp. Chefer behöver hjälpas åt och bilda nätverk.

Här kan du ladda ned presentationerna

Annemarie Hultberg, ISM

Linda Rolfö, KTH

Referat från nätverksträffen

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Senast uppdaterad: 2019-04-29 18:19