Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

8 november

Hur skapar man ett positivt engagemang bland medarbetarna inom hälso- och sjukvården, så att de vill bidra till pågående arbete med verksamhetsutveckling? Om detta talade Marcus Strömgren från KTH och Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Västmanland på nätverksträffen i november. Nu finns hans bilder att ladda ned.

Socialt kapital

Socialt kapital gick som en röd tråd genom Marcus presentation och det gör det även i hans forskning. Viktiga nyckelord i begreppet socialt kapital är:  
Social ömsesidighet, tillit och erkännande.

Social ömsesidighet

På min arbetsplats bryr vi oss om varandra / behandlar vi varandra med respekt / känner jag mig trygg.

Vertikal tillit

Kan man lita på vad som sägs ifrån ledningen?
Döljer ledningen viktig information för de anställda?

Horisontell tillit

Litar de anställda i allmänhet på varandra?
Döljer de anställda viktig information för ledningen?

Erkännande

Behandlas du rättvist på din arbetsplats?
Respekteras du av ledningen på din arbetsplats?
Blir din arbetsinsats respekterad och uppskattad av arbetsledningen?

Slutsats

Den övergripande slutsatsen i Marcus avhandling är

  •  Socialt kapital, ökade arbetsresurser och minskade arbetskrav är viktiga förutsättningar för hälso-och sjukvårdspersonals engagemang i verksamhetsutveckling.
  • För att utveckla socialt kapital är ledarskapskvalitét en viktig förutsättning.
  • Genom det sociala kapitalets betydelse för hälso-och sjukvårdspersonals engagemang, arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt arbete kan det sociala kapitalet betraktas som en resurs för hållbar verksamhetsutveckling i sjukvården.

Hur kan man använda sig av den kunskapen?

De s.k. praktiska implikationer som lyftes fram utifrån denna slutsats var:

  • Vid förbättringsarbete inom hälso-och sjukvården bör man fokusera på att bygga tillit, erkännande och social ömsesidighet.
  • Ledare vars medarbetare upplever att de har hög ledarskapskvalitét är sannolikt en resurs för socialt kapital under pågående förbättringsarbete.
  • Större chans att förbättringsarbetet blir hållbart.

Ppt-bilder från presentationen

Socialt kapital i hälso-och sjukvården - Marcus Strömgren 2017-11-08 (pdf)

Mer om nätverksträffen

På nätverksträffen fick Marcus många frågor och inspel från deltagande medlemmar, som hade gott om egna erfarenheter att dela med sig av.

Avslutningsvis presenterade Marcus andra studier från sin forskargrupp, t.ex. hur olika sätt att bedriva förändringsarbete inom hälso- och sjukvården kan vara mer eller mindre framgångsrikt.

Nyorientering av svensk sjukvård, Dellve 2016

Lean-inspirerat arbetssätt

Senast uppdaterad: 2017-11-14 16:06