Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare nätverksträffar

Agneta Lindegård ISM i samspråk med en flitig nätverksmedlem
Fotograf: Turid Oom

Här finner du  länkar till ppt-bilder och annat material som har varit aktuellt på tidigare nätverksträffar. När opublicerade data presenterats, så saknas dessa bilder i webbföreläsning eller som pdf.

2021

6 maj - Psykisk hälsa i arbetslivet

Vuxna människor behöver kunna arbeta för att få en inkomst. Men vad innebär det egentligen att ”kunna arbeta”? Samhälle och arbetsmarknad skapar förutsättningar för arbete men om en individ kommer att ”kunna arbeta” givet de specifika villkor som råder i en viss historisk situation eller i ett visst samhälle beror även på henne själv. En av de avgörande faktorerna som påverkar om och hur en individ kan arbeta är hennes psykiska hälsa.

Det här seminariet presenterar antologin ”Psykisk hälsa i arbetslivet”. Den ges ut som en avslutning på New Ways - ett flerårigt forskningsprogram vid Göteborgs Universitet.

Föreläsare:

Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon leder forskningsprogrammet New Ways och är huvudansvarig forskare för ett longitudinellt projekt om kvinnor, alkohol och psykisk hälsa (WAG). Hon leder forskargruppen GendiQ. Gunnels forskning är inriktad mot psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsliv. Hon har en yrkesbakgrund som socionom och är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Kristina Holmgren är professor i arbetsterapi vid sektionen för Hälsa och Rehabilitering, Göteborgs universitet. Hon leder forskargruppen TIDAS och är FoU-handledare inom primärvården. Kristinas forskning handlar om stress i arbetslivet, rehabilitering och återgång i arbete. Kristina har en yrkesbakgrund som legitimerad arbetsterapeut inom primärvården.

Lisa Björk är sociolog och fil.dr. i arbetsvetenskap, verksam som utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Lisas studerar styrnings-, organisations- och ledarskapsfrågor i relation till psykisk hälsa, främst inom offentlig sektor. Lisa är med i styrgruppen för New Ways.

Ellinor Tengelin är folkhälsovetare och fil. dr. i hälsa och vårdvetenskap. Hon är verksam som lektor vid Högskolan Väst, där hon undervisar och handleder i ämnen som bland annat rör jämlikhetsfrågor i vård och hälsa. I sin forskning använder Ellinor kritiska perspektiv för att studera förutsättningar och uttryck för inkludering och exkludering i hälso- och sjukvården.

2020

9 december

Nätverksföreläsning Om Hjärnan och stress

 • Ivanka Savic,Hjärnfunktion vid arbetsrelaterad stress och utmattning. Ivanka är överläkare och professor i neurologi, Karolinska sjukhuset och UCLA.
 • Simon Skau
  Hjärntrötthet, kognitiv kontroll och funktionell hjärnaktivering

  Simon är doktor i medicinsk vetenskap och Associate Researcher vid Göteborgs Universitet.
 • Hanna Malmberg Gavelin
  Utmattningssyndrom, kognition och hjärna - hur kan kognitiva problem förstås och behandlas inom ramen för stressrehabilitering?
   
  Hanna är legitimerad psykolog och lektor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet.

3 mars

Gå i pension - vad är det som avgör? Ewa Wikström, Handelshögskolan och Agneta Lindegård Andersson, ISM beskrev vad man kan göra på arbetsplatsen för att främja ett långt arbetsliv, utifrån två olika forskningsstudier, där fokus varit på organisatoriska förutsättningar med bland annat ett åldersmedvetet ledarskap.

2019

11 december

Var går gränsen i det gränslösa arbetet? Och Mobilen och den psykiska ohälsan, två spännande teman där vi fick lyssna till:

Nanna Gillberg, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet och Sara Thomée. 

Sara Thomé, psykolog, medicine doktor och biträdande lektor vid Psykologiska institutetionen, Göteborgs Unversitet.

25 april

Aktivitetsbaserat kontor - vad säger forskningen, var temat på nätverksträffen. Annemarie Hultberg ISM har gjort en sammanställning över vad forskningen säger om aktivitetsbaserat utifrån hälsa, arbetsmiljö och produktivitet och presenterade denna. Linda Rolfö, forskare på KTH och nu  processledare för aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt på Scania i Södertälje redogjorde för sin forskning om det aktivitetsbaserade kontoret och dess processer.

2018

26 november

Magnus Lindwall, professor i hälsopsykologi ställde frågor kring fenomenet pseudovetenskap och gav råd om hur vi kan bli bättre på att fråga efter vilken kunskap som ligger bakom.

4 oktober

Jan Winroth berättade om sin bok Organisationshälsa och om sina erfarenheter av arbete med hälsofrågor på såväl individ- som organisationsnivå. Från ”friskvård i företag till ”organisationshälsa.

19 april
Anneli Matsson
Kränkande särbehandling - Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter ochannat aggressivt beteende?

27 februari
Marie Åsberg och Kristina Glise
Utmattningssyndrom -Var står vi idag ? - Diagnostiken, synpunkter på behandling och de senaste forskningsrönen

2017

8 november
Marcus Strömberg
Socialt kapital i hälso- och sjukvården

21 september
Mats Eklöf
Psykosocial arbetsmiljö

9 maj
Cecilia Björkelund
Varför är "sedvanlig" behandling inom primärvården så verksam - jämfört med tilläggsbehandlingar vid psykisk ohälsa?

29 mars
Ingibjörg Jonsdottir & Agneta Lindegård Andersson
Fakta och myter om stress

2016

7 december
Göran Kecklund
Arbetstider, skiftarbete och hälsa

6 oktober
Lotta Dellve
Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

11 maj
Lotta Scholander
Kan behandling av lång självkänsla hjälpa patienter med utmattningssyndrom

Susanne Ellbin
Intro om ISM:s REHSAM-studie

8 mars
Emina Hadžibajramović
Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden

Fredrik Bååthe
Läkarens erfarenheter av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete samt läkares erfarenheter av att arbeta i en patientcentrerad och teambaserad rond

Kontakt

Nätverksmedlemmar som är intresserade av tidigare Ppt-bilder kontakta oss på: hos.ism.natverk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-09-08 16:34