Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gå i pension - vad är det som avgör?

Publicerad: Uppdaterad:
Två föreläsare framför en presentationsbild

Gå i pension - vad är det som avgör? Ewa Wikström, Handelshögskolan och Agneta Lindegård Andersson, ISM beskrev vad man kan göra på arbetsplatsen för att främja ett långt arbetsliv, utifrån två olika forskningsstudier, där fokus varit på organisatoriska förutsättningar med bland annat ett åldersmedvetet ledarskap.

Är det rimligt att vara pensionär en tredjedel av sitt liv?

Den frågan ställde Agneta Lindegård Andersson med tanke på dagens yngre medarbetare, som i många fall kan få uppleva sin 100-årsdag. Ju närmare pensionsåldern vi kommer desto mer villig blir man att arbeta efter 65. Våra egna bedömningar gör vi förstås utifrån hälsa i första hand, men även ekonomi. Men antagandet om när det kan vara lämpligt att gå i pension bygger även på omgivningens värderingar, till exempel från chefer och kollegor, inflikade Ewa Wikström. Att äldre är mer teknikfientliga, långsammare och mindre flexibla tog Agneta som exempel på negativa värderingar och visade på resultat från en forskningsstudie om sömnkvalitet i olika åldersgrupper, att 57-68 åringar är piggast av alla. 

Hur kan chef och HR främja ett långt och hållbart arbetsliv?

Resultatet från Arbetskraft-projektet, som Agneta Lindegård Andersson redogjorde för, var att man allt för ofta presenterar universella lösningar, utan att ta hänsyn till individuella behov och att det många gånger saknas både intresse och förutsättningar för chefer att bedriva ett åldersmedvetet ledarskap. Både Agneta och Ewa tog upp HR:s roll för att stödja cheferna i detta ledarskap. Det kanske kan behövas vissa generella lösningar/riktlinjer menade Ewa, men det måste även finnas utrymme för att möta den enskilde medarbetaren på ett unikt sätt och chefer kan behöva stöd i detta, menade Ewa. Att det kan behövas en "verktygslåda" för chefer och HR-strateger för att arbeta åldersmedvetet, var en av slutsatserna i Arbetskraft. Och det arbetet behöver påbörjas tidigt, kompletterade Ewa Wikström från sin studie.

Det händer saker!

Agneta berättade om det pilotprojekt om senior arbetskraft som precis startats i Västra Götalandsregionen och vars projektledare Elisabeth Olsson också fanns på plats på nätverksträffen. Projektet vill med hjälp av mentorer ta vara på äldre medarbetares kompetens och på köpet bidra till att nyanställda kollegor blir tryggare i sin yrkesroll. Det finns en föreställning om att det går att överföra kunskap den sista månaden, innan någon går i pension, men så fungerar det inte, flikade Ewa in. Det handlar om tyst kunskap, något som man behöver föra över under en längre tid, när man tillsammans löser kritiska situationer. Det sättet att arbeta med mentorer och ömsesidigt utbyte är en grundtanke i VGR:s pilotprojekt, som kommer att följas upp av Ewa Wikström. 

Aktuella länkar

Här finns de båda presentationerna och andra aktuella länkar

Agneta Lindegård Andersson

Arbetskraft

VGR:s pilotprojekt 

Ewa Wikström

Chefens betydelse för ett längre arbetsliv, rapport 

Publicerad: