Tidigare nätverksträffar

Agneta Lindegård ISM i samspråk med en flitig nätverksmedlem
Fotograf: Turid Oom

Här finner du  länkar till Ppt-bilder och annat material som har varit aktuellt på tidigare nätverksträffar. När opublicerade data presenterats, så saknas dessa bilder i webbföreläsning eller som pdf.

2018

26 november

Magnus Lindwall, professor i hälsopsykologi ställde frågor kring fenomenet pseudovetenskap och gav råd om hur vi kan bli bättre på att fråga efter vilken kunskap som ligger bakom.

4 oktober

Jan Winroth berättade om sin bok Organisationshälsa och om sina erfarenheter av arbete med hälsofrågor på såväl individ- som organisationsnivå. Från ”friskvård i företag till ”organisationshälsa.

19 april
Anneli Matsson
Kränkande särbehandling - Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter ochannat aggressivt beteende?

27 februari
Marie Åsberg och Kristina Glise
Utmattningssyndrom -Var står vi idag ? - Diagnostiken, synpunkter på behandling och de senaste forskningsrönen

2017

8 november
Marcus Strömberg
Socialt kapital i hälso- och sjukvården

21 september
Mats Eklöf
Psykosocial arbetsmiljö

9 maj
Cecilia Björkelund
Varför är "sedvanlig" behandling inom primärvården så verksam - jämfört med tilläggsbehandlingar vid psykisk ohälsa?

29 mars
Ingibjörg Jonsdottir & Agneta Lindegård Andersson
Fakta och myter om stress

2016

7 december
Göran Käcklund
Arbetstider, skiftarbete och hälsa

6 oktober
Lotta Dellve
Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

11 maj
Lotta Scholander
Kan behandling av lång självkänsla hjälpa patienter med utmattningssyndrom

Susanne Ellbin
Intro om ISM:s REHSAM-studie

8 mars
Emina Hadžibajramović
Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden

Fredrik Bååthe
Läkarens erfarenheter av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete samt läkares erfarenheter av att arbeta i en patiencentrerad och teambaserad rond

Kontakt

Nätverksmedlemmar som är intresserade av tidigare Ppt-bilder kontakta oss på: hos.ism.natverk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-27 13:59