Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare nätverksträffar

Agneta Lindegård ISM i samspråk med en flitig nätverksmedlem
Fotograf: Turid Oom

Här finner du  länkar till Ppt-bilder och annat material som har varit aktuellt på tidigare nätverksträffar. När opublicerade data presenterats, så saknas dessa bilder i webbföreläsning eller som pdf.

2019

25 april

Aktivitetsbaserat kontor - vad säger forskningen, var temat på nätverksträffen. Annemarie Hultberg ISM har gjort en sammanställning över vad forskningen säger om aktivitetsbaserat utifrån hälsa, arbetsmiljö och produktivitet och presenterade denna. Linda Rolfö, forskare på KTH och nu  processledare för aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt på Scania i Södertälje redogjorde för sin forskning om det aktivitetsbaserade kontoret och dess processer.

2018

26 november

Magnus Lindwall, professor i hälsopsykologi ställde frågor kring fenomenet pseudovetenskap och gav råd om hur vi kan bli bättre på att fråga efter vilken kunskap som ligger bakom.

4 oktober

Jan Winroth berättade om sin bok Organisationshälsa och om sina erfarenheter av arbete med hälsofrågor på såväl individ- som organisationsnivå. Från ”friskvård i företag till ”organisationshälsa.

19 april
Anneli Matsson
Kränkande särbehandling - Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter ochannat aggressivt beteende?

27 februari
Marie Åsberg och Kristina Glise
Utmattningssyndrom -Var står vi idag ? - Diagnostiken, synpunkter på behandling och de senaste forskningsrönen

2017

8 november
Marcus Strömberg
Socialt kapital i hälso- och sjukvården

21 september
Mats Eklöf
Psykosocial arbetsmiljö

9 maj
Cecilia Björkelund
Varför är "sedvanlig" behandling inom primärvården så verksam - jämfört med tilläggsbehandlingar vid psykisk ohälsa?

29 mars
Ingibjörg Jonsdottir & Agneta Lindegård Andersson
Fakta och myter om stress

2016

7 december
Göran Kecklund
Arbetstider, skiftarbete och hälsa

6 oktober
Lotta Dellve
Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

11 maj
Lotta Scholander
Kan behandling av lång självkänsla hjälpa patienter med utmattningssyndrom

Susanne Ellbin
Intro om ISM:s REHSAM-studie

8 mars
Emina Hadžibajramović
Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden

Fredrik Bååthe
Läkarens erfarenheter av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete samt läkares erfarenheter av att arbeta i en patiencentrerad och teambaserad rond

Kontakt

Nätverksmedlemmar som är intresserade av tidigare Ppt-bilder kontakta oss på: hos.ism.natverk@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-08-15 13:54