Aktivitetsbaserat - tema för nästa nätverksträff

I Västra Götalandsregionen precis som på många andra håll pågår en förändring mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det tillkommer ständigt ny kunskap som är värdefullt att ta tillvara som vägledning i pågående förändringsarbete. Så vad säger forskningen? Detta är temat för nästa nätverksträff den 25 april.

Medverkar gör Linda Rolfö, som nyligen disputerade på KTH med en avhandling om aktivitetsbaserade flexkontors arbetsmiljö - design, implementeringsarbete och effekter.

Linda Rolfö, KTH

Dessutom kommer Annemarie Hultberg att presentera den sammanställning över aktuell forskning kring aktivitetsbaserat arbetssätt, som ISM har publicerat.

Aktivitetsbaserat arbetssätt, ISM

Inbjudan kommer att gå ut inom kort till nätverkets medlemmar och läggas ut på hemsidan.

Senast uppdaterad: 2019-03-27 07:49