Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvårdens patienter

Ett av våra primära uppdrag är att bedriva forskning och utveckla kunskap som snabbt kan komma vården till nytta och i detta sammanhang är primärvården en av våra viktigaste målgrupper. Dels bedriver vi egna studier men det allra mesta görs i  samarbetet med andra forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

PRIMA - Primärvård för arbetsåtergång

Det krävs åtgärder på arbetsplatsen för en lyckad rehabilitering. Detta är utgångspunkten i PRIMA-projektet, Primärvård för arbetsåtergång.

PRIMA-projektet

Samverkan med övriga forskargrupper

Vår forskning inom området sker i ett nära samarbete med forskargrupper verksamma på Sahlgrenska akdemin, Göteborg universitet. Dels så ingår delar av vår forskning i forskningsprogram New Ways som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Ett av de översiktliga målen med New Ways är att bidra till att den svenska primärvården förbättrar sin kompetens att identifiera och behandla patienter med depression och ångest där det föreligger risk för sjukfrånvaro. Nyligen fick forskargruppen medel från en särskild Forte utlysning att studera tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete.

New ways, Göteborgs universitet

Vi samverkar även med forskare på Avdelningen för allmänmedicin om forskning avseende vårdsamordnarfunktionen i primärvården. Projektet "Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen" fick nyligen medel från FORTE och kommer att påbörjas under hösten 2017. Från samma FORTE utlysning medverkar vi i projekt som handlar om att främja arbetsåtergång vid stressreaktioner och utmattningssyndrom genom samskapad vård på en digital plattform. Detta projekt ligger inom ramen för Centrum för personcentrerad vård.

Personcentrerad vård och rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa i Primärvården

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om förekomsten av olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa bland personer i förvärvsarbetande åldrar som söker primärvård i Västra Götaland.

Därigenom ökar möjligheterna att tidigare identifiera sådana tillstånd och sätta in adekvata åtgärder för att förhindra nedsättning av arbetsförmåga, långvarigt lidande och onödiga vårdkostnader. Ungefär 600 personer som besökt läkare vid fem vårdcentraler har i två steg besvarat frågeformulär om stress och psykisk hälsa. De med misstänkt utmattningssyndrom/utbrändhet har även undersökts av läkare. Bearbetning av data pågår.

Patienter i primärvården, 2015

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-02-21 13:20