Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FHV NySam

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå.

Projektet pågick 2013-2016 och har nyligen presenterats i en antologi, ISM-rapport 19, som är en praktiskt orienterad resultatsammanställning av FHV NySam. 
ISM-rapport 19 - en antologi från FHV NySam

Tre vetenskapliga artiklar är publicerade.

Syfte

att följa, stödja och utvärdera ett förändringsarbete utifrån Västra Götalandsregionens nya riktlinjer för FHV.

Frågeställningar

  • Kan företagshälsovården (FHV) bli en strategisk resurs i verksamheternas förebyggande och hälsofrämjande arbete?
  • Vilka nya samarbetsformer och arbetssätt krävs i så fall?
  • Hur kan man mäta nyttan av det?

Genomförande

Processtöd i reflektionsgrupper med chefer, Human Resources (HR) och FHV i sex förvaltningars förändringsarbete. Enskilda & fokusgruppsintervjuer i början och slutet.

Resultat och slutsatser

Det fortsatta arbetet behöver utgå från följande sammanfattning av studiens viktigaste resultat:

Spridning

Resultatet har återkopplats kontinuerligt i dialog med deltagande förvaltningar och FHV, via Institutet för Stressmedicins nyhetsbrev/hemsida och konferenser. Tre artiklar är publicerade. En antologi med stöd för praktisk tillämpning (ISM-rapport 19) har tagits fram och spridits via olika nätverk, nyhetsbrev mm.

Pressmeddelande 2017-05-31

Publicerat

Inter-occupational cooperation and boundary work in the hospital setting, Cregård 2018

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom nya samarbetsformer, ISM-rapport 19, 2017

Företagshälsovårdens utveckling i Sverige, bilagor till ISM-rapport 19

Attending weak signals, Liff, Eriksson & Wikström 2017

Slutrapport AFA, 2016

FHV NySam i media

Arbetslust 2017-3

Arbetarskydd 2017-09

Arbetslust 2015-3

Arbetslust 2013-3

Kontakt

Professor Ewa Wikström,Handelshögskolan Göteborg ewa.wikstrom@handels.gu.se

Utvecklingsledare Annemarie Hultberg annemarie.hultberg@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2021-09-14 10:54