Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webseminarium - Strategisk samverkan för nya arbetssätt

Publicerad:
Två pusselbitar fogas samman

På AFA:s frukostseminarium den 26 januari presenterade Magnus Åkerström ISM samt Ewa Wikström och Roy Liff, GU, resultat och slutsatser från forskningsprojektet Strategisk samverkan i offentlig sektor StratSAM. Nu kan du ta del av seminariet i efterhand.

Hur kan chefer arbeta förebyggande för att sänka sjukfrånvaron?

  • Ta hand om individen, men för att åstadkomma en förändring behöver man arbeta med de organisatoriska förutsättningarna.

Detta var slutbudskapet från Magnus Åkerström, efter att ha berättat om hur man följt upp en omfattande arbetsmiljösatsning inom Västra Götalandsregionen och resultatet av detta. För att lyckas behöver insatserna hänga ihop med de problem som man har och för att hitta effektiva åtgärder kan chefer och HR behöva stöd. 

Vilket stöd behövs i detta arbete?

  • Det är fortsatt stor osäkerhet kring vad man menar med organisatoriska faktorer. Då behövs kunskapshöjande insatser innan man går vidare.

Ewa Wikström presenterade en processtödsmodell vid komplexa arbetsmiljöinterventioner, som visar på framgångsfaktorer i varje fas, och hur processtödet behöver anpassas utifrån i hur hög grad man uppnått dessa. 

Kan man som chef agera utifrån berättelser och rykten?

  • Ta rykten på allvar men det krävs skicklighet för att tolka och analysera informell information tillsammans med den mer formella.  

Det var en av slutsatserna i studien, som Roy Liff berättade om på seminariet. Informell information i form av berättelser och rykten, var en viktig informationskälla för chefer, när de beskrev problem med arbetsmiljön. Vissa rykten dödas, medan andra kräver handling. Om detta görs på ett bra sätt bygger det förtroende mellan chef och medarbetare. 

Strategisk samverkan för nya arbetssätt, webseminarium 26 januari 2022

Pressmeddelande från AFA som sammanfattar seminariet

Mer resultat och slutsatser från StratSAM

Här finns både publicerade artiklar med sammanfattning på svenska och filmer som ger en kort beskrivning av de viktigaste slutsatserna samt en slutrapport från forskningsprojektet, som avslutades hösten 2021.

Strategisk samverkan i offentlig sektor (StratSAM)

Kontakt

ISM fortsätter att utvärdera Arbetsmiljösatsningen (AMS) och dess effekter. Har du frågor om detta kontakta 

Magnus Åkerström, Utvecklingsledare arbetsmiljö

magnus.akerstrom@vgregion.se

Publicerad: