Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillit om ledarskap

Lisa Björk, ISM, medverkar på Forum Tillit om ledarskap och medledarskap den 27 april. Seminariet webbsänds och finns att följa i efterhand

Forumet som arrangerades av Tillitsdelegationen bestod av följande tema och medverkande:

  • Tillitsbaserad styrning – en teoretisk inramning
    Louise Bringselius, forskningsledare Tillitsdelegationen
  • Ledarskap inom sjukvården Kajsa Westling och Isabelle Carnlöf, Vårdanalys
  • Att vara kommunal chef Lisa Björk, Institutet för stressmedicin, Västra Götaland regionen

Att vara kommunal chef

Lisa Björk presenterade utifrån CHEFiOS-studien bland annat varför cheferna inom skola, vård och omsorg kan känna sig ensamma, då det saknas kommunikation med högre chefer. Att det är ett brott mellan det strategiska och det operativa rummet.

Dessutom har dessa chefer ofta alltför många anställda, vilket gör det svårt att vara bedriva ett nära ledarskap och får konsekvenser för medarbetares trivsel och arbetsmiljö. Hennes medskick till tillitsdelegationen var:

Skapa utrymme för chefen att vara närvarande

t.ex. genom

  • mindre administrativt arbete
  • rimligt antal underställda per chef
  • skapa möjlighet för uppdragsdialog

Stort intresse från CHEFiOS resultat

I paneldiskussionen betonade Lisa Björk det organisatoriska perspektivet, och fick stor respons från deltagarna som kände igen sig i Lisas presentation. Även Tillitsdelegationens forskningsledare instämde i vikten av att ha med hela kedjan av styrning från den politiska nivån och nedåt.

Från Arbetsmiljöverket verifierade man CHEFiOS resultat från sina inspektioner, där man sett de stora skillnader i förutsättningar som finns mellan chefer i skola, vård och omsorg jämfört med tekniska förvaltningar och hur olika världarna är mellan det strategiska och det operativa rummet.

Politikerna måste släppa en alltför detaljerad resultatstyrning, var en avslutande synpunkt, vilket är en stor utmaning konstaterades avslutningsvis.

Lisa Björk hänvisade även till Västra Götalandsregionens arbete för att minska antalet underställda per chef. Man måste börja i organiseringen och få vissa grundstrukturer på plats först och främst, menade Lisa. Detta arbete aktualiserades även i en inslag i P1 samma dag, där andra forskare verifierade vikten av detta arbete.

Senast uppdaterad: 2017-04-27 16:37