Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stort intresse när ISM deltog i konferensen Work Stress and Health

Publicerad: Uppdaterad:

ISM:s forskning fick stor uppmärksamhet under den internationella konferensen Work Stress and Health som hölls i Minneapolis, där båda forskarna Emina Hadžibajramović och Kristina Glise medverkade i år. Det var framförallt den svenska diagnosen utmattningssyndrom som väckte många nyfikna frågor.

Den svenska diagnosen utmattningssyndrom (eng. exhaustion disorder (ED) rönte) stort intresse bland åhörarna när Kristina Glise föreläste om ”Treatment of Stress at a Specialist Clinic for Stress” i symposiet ”Successful Recovery From Burnout”. Symposiet var anordnat av Kirsi Ahola, senior forskare från Institute of Occupational Health i Finland.

- Det finns ett behov av en medicinsk diagnos eftersom det i uttalade fall är en mycket allvarlig sjukdom, och för att patienter som drabbas av burnout ska kunna få hjälp från socialförsäkringen, säger Kristina Glise.

Bland åhörarna fanns representanter från olika länder. Deltagare från Finland berättade att en sådan diagnos för närvarande inte är möjlig, men önskvärd. I Holland använder man flera olika medicinska diagnoser.

- Representanter från dessa bägge länder uttryckte särskilt stort intresse för ED. I Holland har ett förberedande arbete påbörjats för att ta fram en medicinsk diagnos och det planeras att ISM ska vara behjälplig, för att om möjligt enas om gemensamma diagnoskriterier, säger Kristina.

Även Emina Hadžibajramović mötte många nyfikna frågor om diagnosen utmattningssyndrom och ISM:s forskning när hon presenterade sin poster “The influence of cardiorespiratory fitness on burnout among women diagnosed with exhaustion disorder” under sessionen “Psychological and Biological Effects of Job Stress”. 

Under konferensen syntes flera välkända föreläsare och åhörare inom området burnout så som Christina Maslach, professor Michael Leiter samt professor Wilmar Schaufeli, Salla Toppinen-Tanner från Institute of Occupational Health i Finland och Stela Salminen University of Jyväskylä, Jyväskylä Finland.

Deltagandet i konferensen ledde till ett samarbete Nederländerna och en fortsatt dialog med de finländska forskarna.

Kristina Glise presenterar sitt föredrag ”Treatment of Stress at a Specialist Clinic for Stress”.

 Frågestund under ledning av chair Kirsi Ahola från Finland.

Emina Hadžibajramović presenterar sin poster.

Publicerad: