Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienters reaktioner 10 år efter utmattningssyndrom

Publicerad:
man i en cirkel av andra männsikor som suddiga och snabba figurer

Tio år efter att de fått diagnosen utmattningssyndrom kämpar många fortfarande med kognitiva besvär och att förändra gamla vanor och tankemönster. Men att ta sig tillbaka från utmattning kan också leda till en viktig personlig utveckling.

Det är några av slutsatserna från en uppföljningsstudie av personer som tidigare behandlats på ISM.

Författare till studien är Susanne Ellbin, Ingibjörg H. Jonsdottir, Fredrik Bååthe, ISM.

Målet med studien var att få en djupare förståelse av patienternas uppfattning av

  • individuella aspekter som kan ha bidragit till sjukdomens utveckling, såsom personlighet och tidigare livserfarenheter
  • faktorer som försvårar och underlättar tillfrisknandet
  • eventuella kvarvarande konsekvenser av sjukdomen.

För att bättre förstå processen för återhämtning är det nödvändigt att utforska patienternas egna reflektioner kring sin sjukdom och eftersom utmattningen många gånger är långvarig kan reflektioner från ett senare skede vara av stort värde. I studien har man intervjuat 20 personer, som tidigare behandlats för utmattningssyndrom på ISM. Intervjuerna gjordes 7–12 år efter att de blivit sjuka.

”Det handlar om vem jag är” beskriver vad patienterna upplevde som bidragande faktorer till sin utmattning, med fokus på psykologiska faktorer. Bland annat nämndes perfektionism, kontrollbehov och känslomässig instabilitet.

”Att bli ett mer autentiskt jag” beskriver de inre processer som patienterna ansåg viktiga för att bli friska. Det handlade till exempel om ökad medvetenhet om ens egna behov samt olika tankesätt och strategier som varit till hjälp.

”Kampen tar aldrig slut” beskriver hur konsekvenserna av utmattningssyndromet är relevanta i personernas liv i dag. Många kämpar fortfarande för att inte falla tillbaka i gamla vanor.

Läs hela den svenska sammanfattningen eller ladda ner artikeln här

Andra studier om kognitiva funktioner och utmattningssyndrom

Kognitiva funktioner vid UMS

Publicerad: