Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie om kontorsarbete efter pandemin

Publicerad: Uppdaterad:
En person hoppar över en klyfta till framtiden

På grund av Covid-19 pandemin har distans- och hybridarbete blivit allt vanligare. Artikeln syftar till att identifiera behov och utmaningar för en hållbar arbetsmiljö vid framtida distans- och hybridarbete.

Artikeln bygger på två olika studier med totalt 53 deltagare inom en region och två kommuner. Data samlades in från november 2020 till maj 2021.

Resultatet visade på både utmaningar och möjligheter med distans- och hybridarbete utifrån individ, grupp- och ledarskapsperspektiv. De största fördelarna med distansarbete var ökad flexibilitet, egenkontroll, balans i vardagen och individuell anpassning, medan utmaningarna bestod av sociala aspekter såsom professionell och social isolering.

Oavsett vilken väg man väljer vid kontorsarbete efter pandemin, så kommer den inte att vara samma som innan. Medarbetarna som har arbetsuppgifter där man kan arbeta på distans viss del av tiden har nu förväntningar på en ökad flexibilitet även i framtiden, både när det gäller plats och tid för arbete.

Resultatet visar på ett brett spektrum av såväl möjligheter som utmaningar, men det kräver att såväl medarbetare som chefer ges möjlighet att utveckla nya färdigheter och kompetens för det nya sättet att arbeta. För att uppnå förväntade individuella och organisatoriska fördelar med hybridarbete behövs bättre stöd, större flexibilitet och vidareutveckling av såväl den digitala som fysiska arbetsmiljön, för att svara upp mot nya och varierande behov hos medarbetarna. 

Kontorsarbete efter pandemin, 2022

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

På Partsrådets seminarium den 27 april medverkar Maral Babapour Chafi och Annemarie Hultberg, ISM tillsammans med Nina Bozic Yams, forskningsinstitutet RISE, som presenterar resultatet från de studier som artikeln redovisar.

Partsrådets seminarium 27 april

Publicerad:
Uppdaterad: