Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbetssätt

Publicerad: Uppdaterad:
Maral Babapour Chafi
Bild: Maral Babapour Chafi är koordinator för projektet.

Nu startar forskningsprojektet som ska följa pågående förändringsprocess för de medarbetare som flyttat till Nya Regionens hus i Göteborg och Skövde, båda med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan forskning och praktik. Målet är att bidra med användbar kunskap i såväl planering som förbättring av arbetsmiljön i redan befintliga kontorsmiljöer där man jobbar aktivitetsbaserat. Maral Babapour Chafi från avdelningen Design & Human Factors på Chalmers, har nyligen disputerat på området aktivitetsbaserat arbetssätt och är nu även knuten till ISM som forskningskoordinator för projektet.

Om forskningsprojektet

Syftet är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse av en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt vid Nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen. I forskningsprojektet kommer vi att använda data från den enkät som regionen samlar in inom ramen för projektet, men också komplettera med kvalitativ datainsamling.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens hus

Projektledning

Projektledare är Agneta Lindegård Andersson, ISM. I augusti tillträdde Maral Babapour Chafi som forskningskoordinator. Här kan du läsa mer om Marals forskning om aktivitetsbaserat kontor.

Vetenskapliga publikationer, Chalmers

Så skapas ett lyckat aktivitetsbaserat kontor, KvalitetsMagasinet

Publicerad: