Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskarskolan Miljö och Hälsa

Publicerad: Uppdaterad:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) presenterar sin forskarskola inom miljö och hälsa i en slutrapport 2009-2018. Linda Corin och Lisa Björk, ISM är två av de forskare som genomgått programmet och vars arbete beskrivs i rapporten.

Forskarskolans övergripande resultat

Tvärvetenskaplig och nyttiggörande har varit bärande idéer för forskarskolan. Resultatet presenteras utifrån olika teman, men några av de övergripande resultaten är:

  • 18 doktorer och 4 licenciater 
  • Välutbildad arbetskraft
  • En stor mängd artiklar, rapporter, böcker och konferensbidrag
  • Ett tiotal nya metoder
  • En lång rad samverkansprojekt

Forskarskolan löpte som en röd tråd

genom hela avhandlingsarbetet, summerar Linda Corin i rapporten. Det är inom temaområdet Stressrelaterad ohälsa som ISMs båda forskare verkat.

Lisa Björk har studerat förutsättningar för chefskap i offentlig förvaltning vilket resulterat i studier om skillnader i chefers förutsättningar, om illegitima arbetsuppgifter och New Public Management, ett utvecklat mått på organisatorisk kapacitet samt en doktorsavhandling.

Linda Corin har även hon studerat förutsättningarna för chefskap inom offentlig förvaltning, via studier om chefers arbetssituation, rörlighet och kontrollspann, ett arbete som även det utmynnade i en doktorsavhandling.

Resultaten ska komma till nytta

Som exempel på nyttiggörande nämns Linda och Lisas samarbete med flera kommuner inom forskningsprogrammet Chefios samt boken om Chefers organisatoriska förutsättningar som har fokus på förutsättningarna för ett gott chefskap.

Ett annat exempel är de båda konferenserna "Styra och leda framtidens välfärd" som Linda Corin och Lisa Björk varit med om att ordna. Målgruppen är chefer och politiker inom kommun och landsting, samt forskare inom området. En ny konferens planeras till januari 2020.

Linda Corin har även varit med och startat Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM), med syfte att främja forskning om HRM, och som arrangerar uppskattade seminarier där forskare och praktiker möts.

Forskarskolan Miljö och Hälsa - 2009-2018 Slutrapport, GMV

Publicerad: