Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det nya normala för kontor

Publicerad: Uppdaterad:
En man arbetar vid sin laptop i trappuppgången

ISM bedriver följeforskning av aktivitetsbaserade kontor (ABK) inom och i nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Hur tacklar man den nu uppkomna situationen i forskning och utveckling kring kontoren, när de flesta arbetar på distans? Vad är senaste nytt inom forskningen när det gäller ABK? Se uppdaterad kunskapssammanställning från ISM.

Normalt arbetar 2900 medarbetare i de tre aktuella husen, men nu är ju läget allt annat än normalt. Att följa ett förändringsarbete av kontorsmiljöer som påverkas så kraftigt av ökad digitalisering och flexibelt arbetssätt, då merparten av medarbetarna arbetar på distans, öppnar upp för nya frågeställningar. Vad blir det "nya normala" och vilka krav kommer det att ställa på kontorsmiljöerna?

Paus i datainsamling och justeringar

Fram till mitten av hösten 2020 kunde datainsamling och resultatåterkoppling genomföras om än med olika anpassningar. När Coronaläget blev allt mer kritiskt i mitten på hösten och merparten av medarbetarna i Regionens hus arbetar på distans, är det inte längre möjligt att testa och utvärdera förändringar utifrån tidigare identifierade behov. Den planerade 18-månadersenkäten för Regionens Hus i Göteborg ställdes också in. Istället planerar vi för en gemensam enkät, kanske nov/dec 2021 där vi även vill fånga ”det nya normala” och medarbetarnas inställningen till aktivitetsbaserat kontor utifrån detta.

Scenarieplanering för "det nya normala"

Under våren 2021 kommer vi att arbeta med scenarieplanering, för att förbereda för den tid när de tre kontorshusen åter skall användas, men utifrån nya förutsättningar. Som ett underlag till detta kommer även resultatet från tidigare genomförda fokusgruppsintervjuer, att behöva bedömas utifrån olika tänkbara scenarier, för att vara relevanta i den del av projektet som handlar om att omsätta i praktiken.  

När forskning och praktik hänger ihop

Att följa ett förändringsarbete av kontorsmiljöer som påverkas så kraftigt av nya förutsättningar ställer krav på anpassning och öppnar upp för nya frågeställningar. Vad blir det "nya normala" och vilka krav kommer det att ställa på kontorsmiljöerna? Som ett forskningsinstitut i Västra Götalandsregionen har ISM möjlighet att vara nära praktiken och kunna bidra med kunskap, så att det kommer till nytta. Forskningsprojektet om aktivitetsbaserat arbetssätt i Regionens hus illustrerar tydligt detta. 

Forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Sammanställning av aktuell forskning

Hur övergången till ett aktivitetsbaserat kontor (ABK) upplevs utifrån arbetsmiljö, hälsa och produktivitet, skulle kunna sammanfattas med - Det beror på! Men vilka är dessa aspekter, och hur gör man för att lyckas? ISM publicerar nu en uppdaterad sammanfattning med aktuell forskning och konkreta råd före och efter genomförandet av ABK.

Sammanfattning av forskningsläget, aktivitetsbaserat kontor, 2020-12

Aktivitetsbaserat kontor

Publicerad: