Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljön i vården - effekter av pandemin

Publicerad:
Kvinnlig vårdgivare står lutat mot ett fönster

Många medarbetare inom hälso- och sjukvården har haft en påfrestande arbetssituation under pandemin. Men exakt hur arbetsmiljön har påverkats är en komplicerad fråga.

Alla verksamheter påverkas inte på samma sätt, och alla medarbetare upplever inte arbetsmiljön på samma sätt. Det är några av slutsatserna från en ny studie om coronapandemins effekter på arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. I studien jämfördes resultaten från två arbetsmiljöundersökningar som gjordes på Sahlgrenska universitetssjukhuset – den ena genomfördes strax innan pandemin bröt ut, den andra strax efter första pandemivågen.

Syftet med jämförelsen var att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön hade förändrats. Hur påverkade pandemin till exempel medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastningen, tillgången till stöd och möjligheten till återhämtning?

Svaret blev att det varierar mycket mellan sjukhusets olika verksamheter. Vårdpersonal som jobbade med covid-19-patienter rapporterade sämre arbetsmiljö än andra. Man såg också ett samband mellan upplevelsen av arbetsmiljön och faktorer som kön, ålder, att bli omplacerad under pandemin och oro för att smittas.

Många av faktorerna som bidrar till en försämrad arbetsmiljö skulle kunna uppmärksammas och hanteras även i tider när arbetsbelastningen är hög. Det kan handla om att ge lämpligt stöd till chefer, se till att det finns möjlighet till återhämtning under arbetstid och att diskutera medarbetares oro för att smittas.

Sammanfattning av studien på svenska -Arbetsmiljön inom vården i covid-19-pandemin

Originalpublikation på engelska - A pre/post analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the psychosocial work environment and recovery among healthcare workers in a large university hospital in Sweden 

 

Publicerad: