Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserade kontor efter Corona

Publicerad:
Kvinna talar i mobil i kontorsmiljö

Aktivitetsbaserade kontor har varit en tydlig trend när man bygger nya eller renoverar befintliga kontorsmiljöer. Vad händer efter pandemin, när de flesta har arbetat på distans? Blir kontoren mer/mindre viktiga och vilka nya utmaningar ställs vi inför? Maral Babapour Chafi, som leder ISMs forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbete i Västra Götalandsregionen, medverkade vid Metodicums konferens den 15-16 september.

Forskning pågår

ISM har sammanställt aktuell forskning kring aktivitetsbaserat kontor och Maral Babapour presenterade de viktigaste slutsatserna på konferensen. På ISM:s hemsida kan du ta del av sammanställningen, få konkreta råd och användbara länkar. Några medskick: 

  • Det finns fördelar ur ett hållbarhets- och resursanvändningsperspektiv. Att använda ytor, energi och ting mer effektivt bland annat.
  • Det finns både positiva och negativa konsekvenser av att övergå till aktivitetsbaserat kontor ur arbetsmiljösynpunkt. Det kan underlätta samarbete och innebära en ökad kontroll i arbetet samtidigt som utmaningen är att skapa förutsättningar för att arbeta avskilt med uppgifter som kräver koncentration.
  • Det finns vissa konsekvenser som man behöver tänka på ur ett arbetsmiljöperspektiv. Chefers beslutskraft gällande den fysiska arbetsmiljön blir begränsat, något som framkommer i intervjuer båda med medarbetare och chefer. Det finns även en påverkan vad gäller sociala aspekter ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Aktivitetsbaserat kontor och distansarbete

Arbetsmiljöutmaningar i det nya arbetslivet

Hur blir det när vi nu skall återgå till kontoret, men kanske i mer flexibla former och med ökad grad av distansarbete? På konferensen berättade Maral Babapour även om ISM:s aktuella forskning med workshop och fokusgrupper för att förbereda för framtida arbetsmiljöutmaningar.  

  • Olika scenarier såsom Kontorsarbete(främst), Distansarbete(främst), Hybridarbete(varvat) eller Individanpassat arbete har alla sina fördelar och utmaningar. Kontexten avgör vilket som passar bäst, men alla förändringar ställer krav på förberedelse och anpassning. 
  • När vi nu skall planera för en delvis ny arbetssituation med såväl aktivitetsbaserade kontor som mer distansarbete är det extra viktigt att
    följa föreskrifterna noga och använda den här förändring som en knuff för att bli riktigt bra på det. Att på riktigt involvera och lyssna på medarbetarna.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen - en interaktiv forskningsstudie

Publicerad: