Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AFA-medel till forskningsprojekt

AFA har beviljat medel till ISM för ett treårigt forskningsprojekt kring strategisk samverkan - utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor.

Forskningsprojektet StratSam bygger på tidigare forskning- och utvecklingsarbete som ISM driver och där målet är att utveckla metoder för att arbeta med de organisatoriska förutsättningarna via ett processinriktat arbetssätt. Det  kommer att resultera i en metod som skiljer sig från det traditionella sättet att arbeta individriktat, något som saknas inom arbetsmiljöarbetet i dag.

Det gamla sättet håller inte

Om vi skall lösa dagens ohälsa, måste en förflyttning av perspektiv, från att enbart rusta och rehabilitera individer till att främja organisationer, äga rum. Till skillnad från de traditionella rehabiliterande individinsatserna kräver detta ett processinriktat arbetssätt och ett organisatoriskt perspektiv. Ledningen måste vara involverad i processen liksom viktiga stödjande strategiska funktioner, såsom HR och företagshälsovård. Projektet startar i augusti 2018 och pågår under tre år.

Ett utvecklingsarbete som pågår

I samband med en arbetsmiljösatsning i Västra Götalandsregionen har det skapats en unik möjlighet att öka kunskapen och utveckla metoder avseende främjande och förebyggande insatser på organisationsnivå. I projektet kommer man att studera pågående utvecklingsarbete, för att senare testa en metod för ett strategiskt och processinriktat arbetssätt som en pilot i tre verksamheter.

Arbetsmiljösatsningen i VGR

Tidigare forskningsprojekt vägleder

FHV NySam-projektet, som pågick 2013-2016 handlade om att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård och HR samt hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå. Resultatet har sammanställts i en ISM-rapport. Erfarenheterna från detta liksom CHEFiOS-projektet om Chefers förutsättningar, ligger till grund för utvecklingsarbete/Arbetsmiljösatsningen.

Forskningsprojektet FHV NySam

CHEFiOS

Kontakt

Professor Ewa Wikström,Handelshögskolan Göteborg ewa.wikstrom@handels.gu.se

Utvecklingsledare Marica Heimdahl marica.heimdahl@vgregion.se

Länk till AFAs pressmeddelande

 

Senast uppdaterad: 2019-05-13 07:55