Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning om nya kontorslösningar uppmärksammas

Publicerad: Uppdaterad:
Regionens hus i kvällsbelysning

Pandemin har inneburit nya arbetssätt så som hybridarbete - en kombination av distans- och kontorsarbete. Detta ställer frågan kring framtidens kontor i en ny dager och skulle kunna skapa ett uppsving för den aktivitetsbaserade arbetsformen.

På ISM bedrivs ett interaktivt forskningsprojekt kring aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen. Detta har nu uppmärksammats i en artikel i NyTeknik och GP och är temat för kommande nätverksträff.

Nya tider väntar på kontoret

Några dagar på kontoret och några dagar hemma. Hur får vi det hybrida arbetslivet att fungera, både för företag och individer? Och hur jobbar vi effektivt i kontor utan egna platser? Maral Babapour Chafi, forskare på ISM, var en av forskarna som gav råd på AFA:s seminarium.

Hybridarbete - läs forskarnas råd för att få det att fungera, ingenjören.se oktober 2021

Webbinarium, AFA försäkring, oktober 2021

Hybridarbete kan leda till revansch för aktivitetsbaserade kontor

Pandemin har medfört nya arbetssätt och kanske kommer fler nu att få upp ögonen för aktivitetsbaserade kontor. NyTeknik intervjuar Maral Babapour Chafi som leder ett projekt om aktivitetsbaserade arbetssätt i Västra Götalandsregionen. I artikeln beskrivs både resultat från enkäter och fokusgruppsintervjuer med medarbetare och chefer före pandemin men även från olika workshops under pandemin, inför återgång till kontoren. 

Artikeln i NyTeknik 2021-10-17

Så är det att jobba på kontor - utan att ha en plats

Är det aktivitetsbaserade kontoret här för att stanna – och hur relevant blir det när vi i större utsträckning jobbar hemifrån? GP intervjuar Annemarie Hultberg, utvecklingsledare och koordinator i forskningsprojektet aktivitetsbaserade arbetssätt i Västra Götalandsregionen. I artikeln intervjuas även Lillemor Harnell som är samverkanpartner i detta interaktiva forskningsprojekt. Även här ges exempel på resultat före pandemin och inför planeringen av "det nästa normala". 

Artikel i gp.se 2021-10-19

Hybridkontor - Så får ni det att fungera

När vi efter lång tids distansarbete återvänder till kontoret, vad är det då vi återvänder till? Blir det ett hybridkontor med blandning av kollegor/medarbetare på distans och fysiskt på plats och vad innebär det i så fall i form av utmaningar och möjligheter? Den frågan ställer Suntarbetsliv till Maral Babapour Chafi och Annemarie Hultberg. 

Artikel i suntarbetsliv.se 2021-09-28

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Läs om ISMs interaktiva forskningsprojekt med syfte att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse. Ett projekt som utvecklas utifrån nya behov och förutsättningar, inte minst på grund av pandemin. Ett övergripande mål är att ny kunskap skall komma till nytta för att utveckla arbetsmiljön i nuvarande och framtida kontorsmiljöer.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen, en interaktiv forskningsstudie

Aktivitetsbaserat kontor och distansarbete. Här har vi samlat kunskap och konkreta råd

Publicerad:
Uppdaterad: