Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning pågår - trots Coronapandemi

Publicerad: Uppdaterad:
En kvinna och en man
Just nu pågår fokusgruppsintervjuer med chefer i Regionens Hus, Göteborg. Intervjuar göra Maral Babapour och David Arvidsson

ISM bedriver följeforskning kring införandet av aktivitetsbaserat kontor, bland annat vid Regionens Hus i Göteborg. Via fokusgruppsintervjuer har medarbetare som arbetat i huset i snart ett år beskrivit hur det är att arbeta, trivas och prestera i den nya miljön. Trots pågående coronapandemi har vi nu genomfört 30 intervjuer med sammanlagt 129 medarbetare. Nu har vi även intervjuat cheferna via fem fokusgruppsintervjuer.

30 fokusgruppsintervjuer med medarbetare

En intresseansökan hade gått ut till samtliga medarbetare och chefer. 161 medarbetare har visat intresse, vilket motsvarar 10 % av de som arbetar i huset. Vi har valt att genomföra dessa intervjuer trots Covid - 19, genom att erbjuda de som vill att delta via Skype medan övriga deltagare och intervjuare (Maral Babapour Chafi och Annemarie Hultberg) satt i ett mötesrum.

Av de 129 deltagarna valde 76 att delta digitalt, medan övriga deltog i rummet.  Vi uppmanade alla att svara på våra frågor utifrån hur det var att arbeta i huset när det var "business as usual", vilket har fungerat mycket bra. Nyligen avslutades fem fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 18 chefer, där vi hade fokus på ledarskap och medarbetarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Observationer genomförs när verksamheten i huset fungerar som normalt igen. 

Återkoppling och fortsatt utvecklingsarbete

Forskningsprojektet har en interaktiv forskningsdesign, vilket bland annat innebär att planering och resultatåterkoppling sker i nära dialog med husansvariga för Regionens Hus. Hösten 2019 genomfördes motsvarande fokusgruppsintervjuer med medarbetare och sedan även chefer vid Regionens hus i Skövde. Ett preliminärt resultat från denna datainsamling har återkopplats till husledning och chefsgrupp i Skövde. Däremot fick vi skjuta på återkoppling och dialog med medarbetare i huset pga Covid-19. Detta kommer att ske så snart det är möjligt, någon gång hösten 2020, för både Skövde och Göteborg och vara en del i det fortsatta arbetet med att utveckla arbetssätt och arbetsmiljö i de båda husen. 

Fortsatt datainsamling

Just nu har medarbetare i Regionens Hus i Skövde fått en enkät att besvara, 18 månader efter inflyttning. Tidigare enkäter har gjorts i båda husen två månader före samt sex månader efter inflyttning. Arbetsmiljöfrågorna vill vi ha svar på utifrån hur det är att arbeta i Regionens Hus, men då hälsofrågorna avser den närmaste tiden när många har arbetat hemma, är det även intressant att analysera resultatet utifrån den aspekten. 

Forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens Hus

Aktivitetsbaserat kontor

Publicerad: