Jämlika arbetsvillkor

Här har vi samlat vad som kan vara till nytta för dig vad gäller att skapa jämlika arbetsvillkor. Det handlar bland annat om kvinnor och mäns arbetsvillkor, hur vi på arbetsplatsen kan behålla medarbetare i alla åldrar och varför kvinnodominerade sektorer har sämre arbetsmiljö.

Läs mer i ISM-rapport 21

Kap 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Kontakt

Utvecklingsledare organisation och ledarskap Lisa Björk

lisa.m.bjork@vgregion.se

Utvecklingsledare och projektansvarig ArbetsKraft Agneta Lindegård Andersson

agneta.lindegard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-22 15:36